Werkvelden 

In Het Ware Noorden werken doorvragers en aanpakkers. Daarnaast werken wij actief samen met experts die werkzaam zijn op het vlak van (duurzaam) toerisme- en recreatie, technologie & innovatie en sociaal maatschappelijke vraagstukken
Toerisme- en recreatie

Met onze achtergrond in city- en regiomarketing ondersteunen wij organisaties en samenwerkingsverbanden bij visieontwikkeling, campagnemanagement en product- en arrangementontwikkeling. 

Technologie- en innovatie

Onze kennis en ervaring op het gebied van marketing- en communicatie zetten wij actief in voor organisaties en instanties die opereren op het vlak van circulaire economie, watertechnologie en gezondheid en vitaliteit. Binnen deze werkvelden werken wij actief samen met experts. Onze werkzaamheden concentreren zich binnen deze sectoren op strategische advisering bij visie- en conceptontwikkeling, maar ook op praktische ondersteuning en uitvoering bij communicatievraagstukken.

Sociaal maatschappelijke vraagstukken

Op creatieve wijze adviseren en ondersteunen wij organisaties en instanties in hun doelgroep communicatie. Wij zetten actief in op bewustwording rondom thema’s zoals gezond eten en bewegen, cultuur- en educatie bij kinderen en maken daarbij gebruik van innovatieve technologieën en op de doelgroep afgestemde communicatiemiddelen.

 

Contactgegevens

e-mail
contact@hetwarenoorden.frl

telefoon
06-26 479 459

Adresgegevens

Het Ware Noorden
Willemskade 20
8911 BB Leeuwarden