Oops...
Slider with alias homeslider not found.

Afsluitdijk Wadden Center

Eerder dit jaar hebben wij in opdracht van Kexcom, één van de exploitanten van het Afsluitdijk Wadden Center het marketingplan opgesteld voor de verdere positionering van het beleefcentrum bij de diverse doelgroepen. In het plan zijn aanbevelingen en acties geformuleerd voor o.a. samenwerking in en met de regio, het aantrekken van zakelijk toerisme en het opzetten van een regionale en landelijke publiciteitscampagne voor de nationale bezoeker.
 

Visieontwikkeling recreatie- en toerisme

Door middel van co-creatie hebben wij voor de gemeente Winsum (GR) een visiedocument opgesteld voor de ontwikkeling van toerisme en recreatie. Het visiedocument zet in op meer lokale verbinding en samenwerking, zichtbaarheid en beleving op klantniveau en aansluiting op bestaande, regionale initiatieven. Eén van de belangrijkste aanbevelingen uit het rapport is het samenstellen van een werkgroep recreatie- en toerisme die verantwoordelijk is voor de verdere uitwerking de conclusies en aanbevelingen.

Publiciteitscampagne Cultuurbarbaren

In april 2018 heeft de Dr. Algraschool te Leeuwarden tijdens de Kinderraad een idee gepitcht voor de ontwikkeling van een app waarmee cultuur en beweging bij kinderen op een laagdrempelige manier onder de aandacht gebracht kon worden. Samen met de leerlingen van de Dr. Algraschool hebben wij in co-creatie het publiciteitstraject ontwikkeld voor de lancering van de app Cultuurbarbaren.
 

Healthy Ageing

Het Healthy Ageing Network Northern Netherlands hebben wij ondersteund in de promotie van de Healthy Ageing Tour en de Healthy Ageing Week. Hiervoor hebben wij ondersteund bij de ontwikkeling van content en hebben wij een toolkit communicatie ontwikkeld.
 

Pjuttoer 2018!

In samenwerking met Stichting Kinderopvang Friesland & Partners ontwikkelden we het concept Pjuttoer 2018! Peuters zijn de grote mensen van de toekomst. Pjut is het Friese woord voor peuter. Al zijn deze peuters nog maar twee turven hoog, ze maken deel uit van onze mienskip, van onze cultuur. Ze zijn gretig in het ontdekken van hun wereld, van de taal, van alles om hen heen. Met Pjuttoer 2018 genereert Stichting Kinderopvang Friesland & Partners aandacht voor het belang van creativiteit bij heel jonge kinderen, het cultuurbewustzijn bij ouders en de integratie van kunst en cultuur in het curriculum van pedagogisch medewerkers. Dit doet zij door kunstenaars te verbinden aan peuters en samen aan de slag te gaan met de creatieve ontwikkeling van het kind. Het project sluit aan bij Planeet Escher van het Fries Museum. Het project is afhankelijk van projectfinanciering. Medio 2018 wordt duidelijk op welke wijze er verder invulling wordt gegeven aan dit concept.

Ontdek de Yellow Brick Road

Waar start jouw ‘yellow brick road'? Samen gaan wij aan de slag gaan met het opzetten van effectieve strategieën, het ontwikkelen van concepten en het opzetten en uitvoeren van creatieve marketing- en communicatieactiviteiten. Daarbij kijken we heel gericht naar datgene wat jouw organisaties echt bijzonder maakt en welke kansen en mogelijkheden er in de markt zijn waar jij met jouw bedrijf op instantie op in kunt haken.
Neem contact met ons op


Het Ware Noorden
Emmakade 59
8921AG Leeuwarden
info@hetwarenoorden.frl