Image

Het Ware Noorden

Verbinding en samenwerking staan centraal in het Ware Noorden. Het vormt de basis voor het opzetten van een effectieve strategie om draagvlak te genereren, om je als bedrijf of instantie te positioneren, om je product op de markt te brengen of om bewustwording te genereren. Het ontbreken van een duidelijke visie op waar je als organisatie voor staat en welke activiteiten je ontplooit zorgt ervoor dat je constant zoekende bent naar datgene wat je echt uniek maakt.
 

Ontdek de Yellow Brick Road

Die zoektocht brengen wij terug naar het Ware Noorden, het startpunt van jouw ‘yellow brick road'. Samen gaan wij aan de slag met het opzetten van effectieve strategieën, het ontwikkelen van concepten of het opzetten en uitvoeren van creatieve marketing- en communicatieactiviteiten. Daarbij kijken we heel gericht naar datgene wat jouw organisatie echt bijzonder maakt en welke kansen en mogelijkheden er in de markt zijn waar jij met jouw bedrijf of instantie op in kunt haken.

Voor wie?

Het Ware Noorden richt zich op bedrijven en organisaties actief in of samenwerkend op het vlak van (duurzaam) toerisme- en recreatie, technologie en innovatie en sociaal maatschappelijke vraagstukken.


Het Ware Noorden
Emmakade 59
8921AG Leeuwarden
info@hetwarenoorden.frl