Cases

Duurzaamheid staat centraal in Het Ware Noorden. Niet alleen zoeken wij actief naar verbinding en samenwerking in de omgeving. We letten er ook op, dat de dingen die we doen, ook in de toekomst nog van waarde zijn. Deze houding is terug te vinden in de opdrachten die we voor diverse opdrachtgevers mochten uitvoeren. 

Afsluitdijk Wadden Center

In opdracht van Kexcom, één van de exploitanten van het Afsluitdijk Wadden Center, hebben wij het marketingplan opgesteld voor de verdere positionering van het beleefcentrum bij de diverse doelgroepen.

In het plan zijn aanbevelingen en acties geformuleerd voor o.a. samenwerking in en met de regio, het aantrekken van zakelijk toerisme en het opzetten van een regionale en landelijke publiciteitscampagne voor de nationale bezoeker.

Image
Image

Visieontwikkeling recreatie- en toerisme

Door middel van co-creatie hebben wij voor de gemeente Winsum (GR) een visiedocument opgesteld voor de ontwikkeling van toerisme en recreatie.

Het visiedocument zet in op meer lokale verbinding en samenwerking, zichtbaarheid en beleving op klantniveau en aansluiting op bestaande, regionale initiatieven.

Eén van de belangrijkste aanbevelingen uit het rapport is het samenstellen van een werkgroep recreatie- en toerisme die verantwoordelijk is voor de verdere uitwerking de conclusies en aanbevelingen.

Publiciteitscampagne Cultuurbarbaren

In april 2018 heeft de Dr. Algraschool te Leeuwarden tijdens de Kinderraad een idee gepitcht voor de ontwikkeling van een app waarmee cultuur en beweging bij kinderen op een laagdrempelige manier onder de aandacht gebracht kon worden.

Samen met de leerlingen van de
Dr. Algraschool hebben wij in co-creatie het publiciteitstraject ontwikkeld voor de lancering van de app Cultuurbarbaren.

In samenwerking met 8D Games, BV Sport en Bibliotheek Service Fryslân onderzoeken we nu de mogelijkheden om het concept verder in de markt te zetten

Image
Image

HANNN

Het Healthy Ageing Network Northern Netherlands hebben wij in 2017 ondersteund in de promotie van de Healthy Ageing Tour en de Healthy Ageing Week.

Zo ontwikkelden we content voor de evenementenkalender en social media en ontwikkelden wij een toolkit met o.a.  brieven voor de diverse stakeholders en advertentieteksten.

Pjuttoer 2018!

In samenwerking met Stichting Kinderopvang Friesland & Partners ontwikkelden we het concept Pjuttoer 2018!

Met Pjuttoer 2018 genereert Stichting Kinderopvang Friesland & Partners aandacht voor het belang van creativiteit bij heel jonge kinderen, het cultuurbewustzijn bij ouders en de integratie van kunst en cultuur in het curriculum van pedagogisch medewerkers. Dit doet zij door kunstenaars te verbinden aan peuters en samen aan de slag te gaan met de creatieve ontwikkeling van het kind.

Het project sluit aan bij Planeet Escher van het Fries Museum. Het project is afhankelijk van projectfinanciering. Medio 2018 wordt duidelijk op welke wijze er verder invulling wordt gegeven aan dit concept.

Image
Image

Stadsspel

Samen met onze partner 8D Games ontwikkelden we het concept Stadsspel.  Het Stadsspel laat bezoekers van steden of gebieden omgeving ontdekken op een unieke manier.

Door middel van gamification, door de inzet van augmented reality wordt een extra beleving geboden ten opzichte van de standaard city-app. Daarnaast draagt het Stadsspel actief bij aan product- en arrangementontwikkeling door aan te sluiten op het ondernemersaanbod in het gebied. 

 

Contactgegevens

e-mail
contact@hetwarenoorden.frl

telefoon
06-26 479 459

Adresgegevens

Het Ware Noorden
Willemskade 20
8911 BB Leeuwarden