DOORVRAGERS EN AANPAKKERS

HET WARE NOORDEN

In Het Ware Noorden wordt op een strategische en innovatieve manier invulling gegeven aan de ontwikkeling en uitvoering van creatieve marketing- en communicatieconcepten. 

Met elkaar zetten we in op het versterken van organisaties en instanties actief op het vlak van (duurzaam) toerisme, technologie & innovatie en sociaal maatschappelijke vraagstukken.

We bedenken niet alleen, maar voeren indien gewenst ook uit. Of het nu gaat om visieontwikkeling, (communicatie)- strategie, positionering, (online) campagnemanagement of productontwikkeling.

Samen aan de slag? Stuur een e-mail naar contact@hetwarenoorden.frl

Image

Strategische advisering

Advisering op maat waarbij actief gekeken wordt naar aansluitingsmogelijkheden in de markt.

Image

Conceptontwikkeling

Aandacht voor de ontwikkeling van concepten 
en activiteiten met effect.

Image

Workshops

Op een inspirende manier inzetten op bewustwording en samenwerking om zo, op basis van co-creatie, aan de slag te gaan met product- en conceptontwikkeling

Image

Communicatie, Online en Design

Praktische ondersteuning bij de productie, implementatie en het beheer van middelen en activiteiten.

cases

werkwijze

Het Ware Noorden zet op strategische en creatieve wijze in op meer samenwerking en verbinding met de omgeving. Wij geloven dat er binnen onze leefomgeving slimmer en efficiënter samengewerkt kan worden.

Door aan te sluiten op kansen in de markt, door actief vraag en aanbod bij elkaar te brengen en door gemeenschappelijke delers inzichtelijk te maken willen we versnippering in de markt op het gebied van organisatie- en communicatie tegengaan.

Zo wordt er slimmer ontwikkeld, slimmer geïnvesteerd en wordt er actief ingezet op duurzame samenwerkingen tussen organisaties, bedrijven en instanties.

Meer weten? Stuur een mail naar contact@hetwarenoorden.frl

Onze aanpak

Actief inzetten op samenwerking en verbinding

 

Contactgegevens

e-mail
contact@hetwarenoorden.frl

telefoon
06 - 26 479 459

Adresgegevens
Het Ware Noorden
Willemskade 20
8911 BB Leeuwarden